Leva och verka

Vårt samhälle utgörs av, precis som på de flesta andra ställen, ett antal invånare, företag, värdshus, kyrka och en liten men riktigt bra skola – Vildmarksskolan. Dessutom har vi ett starkt föreningsliv. Vi har flera aktiva föreningar på ca 190 invånare. Kanske är det just därför som vår by lever kvar och hela tiden utvecklas? Föreningslivet ger oss gemenskap, kraft att påverka vår utveckling, men framför allt många roliga och inspirerande stunder bybor emellan. Vi är både infödda bybor och på senare år många inflyttade bybor, vissa av oss talar Rörbäcksnäs egen dialekt andra gör det inte, huvudsaken att vi förstår varandra och det har aldrig varit ett problem – tvärtom, det inbjuder oftast till skratt och samhörighet.

Rörbäcksnäs skola

…eller Vildmarksskolan som vi också kallar oss. Det är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Med fjäll, skog, sjöar och tjärn i vår närhet växer sig klassrumsmiljön långt utanför skolans väggar. Dessutom gör vårt unika elevantal att vi kan ge varje barn det där lilla extra.

Vårt arbetssätt är både tematiskt och individanpassat och genomsyras av utomhuspedagogik. Med elever från förskoleklass till år 6 i en enda gemenskap byggs en stark sammanhållning och ett förhållningssätt där varje barn räknas och blir en viktig del av helheten.

Vårt mål är att varje elev ska få tid och stöd till individuell utveckling, med fokus på potential snarare än begränsning och att varje elev skall känna trygghet och lust att lära.

Sagt om skolan:
”Innan vi flyttade hit har jag haft barn på olika skolor i Sverige, men inget slår den här skolan. Den sammanhållningen, oavsett ålder, och den möjligheten till individanpassning hittar man inte ofta.” – Förälder

”Det är alltid lika roligt att komma hit. Det lugn och den harmoni man möter gör en så glad” – Specialpedagog

”Det är svårt att tänka sig att jobba på en annan skola, när man provat att jobba här. Det är fantastiskt att ha tiden att inte bara bygga kunskap med eleverna, utan också relationer. Här har vi möjlighet att bli våra allra bästa versioner av oss själva som lärare.” – Lärare

vildmarksskolan

Förskola & Fritids

Förskolan Fjällugglan – en liten förskola med många möjligheter!

Här har vi förskoleverksamhet och fritidshem integrerat i samma verksamhet, vilket innebär att vi har barn i åldrarna 1–12 år. I och med den unika sammansättningen tar barnen lärdom av varandra, stora som små.

Här får varje enskilt barn möjlighet att utvecklas till en självständig individ. Vi arbetar med hållbarhet både när det gäller att visa respekt och integritet mot varandra och hållbarhet mot miljön. Vi är en förskola som, till stor del, är flexibla och tar vara på de tillfällen som uppstår för att genomföra undervisning.

Här finns en stor och rymlig utegård fylld med olika lekmaterial och fantastiska lekmöjligheter för alla barn. Omgivningen ger stora möjligheter till utomhusaktiviteter eftersom det i närheten finns t.ex. ishockeyplan, skidspår, pulkabacke och fotbollsplan. Vi vistas ofta i skogen eftersom den är vår närmsta granne.

Vår vision är att barnen ska utvecklas till ansvarskännande, miljömedvetna och solidariska människor med tro på sig själva och sina möjligheter!

Vi värnar om barnens trygghet och vill att verksamheten ska vara lustfylld och lärorik med mycket tid för lek och rörelse.

Föreningar i byn

Rörbäcksnäs Idrottssällskap

Föreningen bildades 1925 och har idag ca 100 medlemmar i alla åldrar. Föreningen består av en styrelse och fyra sektioner; längdskidor, MTB, orientering, och alpint.

Föreningen är aktiv året runt med tyngd på längdskidor och spårning av längdspår under vintersäsongen medan vi under sommaren har mer fokus på MTB.

Idrottsskolan bedrivs året runt med undantag av sommarlovet och är riktad till barn och ungdomar mellan 6-15 år. Här får man prova olika idrotter såsom friidrott, skytte, pingis, fotboll, gymnastik, längdskidåkning, alpint, innebandy, cykling, orientering mm. Syftet är att alla medlemmar ska få prova på så många olika sporter som möjligt på ett enkelt och roligt sätt.

Varje vinter genomför vi längd- & alpina KM och på hösten har vi KM i MTB. Dessa dagar brukar bli riktigt härliga familjedagar med gemensam grillning och mycket skratt.

Funktionärsuppdrag förekommer också i föreningen. De fasta arrangemang vi ansvarar för varje år är två startled i Vasaloppet samt ICA Sälen-Cup (längdskidor). Vintertid har vi dessutom hela 32 fantastiska km längdskidspår runt vår by som föreningen ansvara för att spåra. 5 km av dessa är belysta. Vår- och sommartid underhåller vi MTB-lederna och sköter servicen kring cykelstarten.

För mer information kontakta Klas Almstedt (ordf.) 070-2741148.

Medlemsavgiften är 150 kr/vuxen och sätts in på:
Swish 1233500592 // Bankgiro 868-5927 (märk betalningen eller skicka ett mail till föreningen med namn, personnummer och mailadress).

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är öppen för alla föräldrar och samarbetar med skolledningen i allt som rör skolan samt arbetar för att barnen skall ha samma möjligheter fast vi bor på en liten ort. Ett samrådsmöte ordnas varje termin med rektor, politiker och lärare. Allt syftar till att ta tillvara skolbarnens/förskolebarnens intressen. Föräldraföreningen ordnar också ett antal aktiviteter årligen.

  • Valborgsfirande med brasa och fackeltåg, kaffeservering, korvförsäljning, lotterier, hästskokastning, samt en underhållande byakamp. 
  • Skolavslutning i kyrkan.
  • Julmarknad med luciatåg, kaffeservering, lotterier och auktion.


Tillsammans städar vi vid Trollbäcken på Hundfjället, och vid Gorrtjärns badplats. Det är ett bra tillfälle att träffas och umgås, och dessutom tjäna en slant.

Föräldraföreningen stöttar också ekonomiskt den årliga resa som arrangeras för de elever som går sista året i Rörbäcksnäs skola.
Inköp av mindre saker som inte bekostas av skolan t.ex hjälmar, ryggsäckar m.m till barnen görs också när ekonomin tillåter.

Styrelsen består av:
Ordförande: Fredrika Holmstedt
Sekreterare: Merete Isabella Lokholt
Kassör: Kristoffer Backman
Styrelseledamöter: Hannibal Thorsén och Mattias Karlsson
Lärarrepresentant: Therese Landmark

Byalaget

Byalaget samlar byns invånare för att utveckla byn och vara en samtalspartner med kommunen och olika myndigheter i angelägenheter som rör byn.

Byalaget har ansvar över:

  • Rörbäcksnäs hemsida
  • Genomförandet av Rörbäcksnäsdagen som ingår i Västerdalsveckan
  • Rörbäcksnäs Natur- & kulturled
  • Skyltar i byn

Vill du bidra till utvecklingen, bli medlem. Medlemsavgiften är 80 kr/person och sätts in på Bankgiro 609-5814 // Swish 1232062370. Märk insättningen med namn samt år.

Styrelsen består av:
Ordförande: Martin Skogstad 073-8003551
Sekreterare: Madeleine Skogstad
Kassör: Eva-Lena Landmark
Ledamöter: Clara Edvinsson och Kristina Lindros

Jaktskytteklubben

Rörbäcksnäs jaktskytteklubb har en fin skyttebana alldeles i närheten av byn, med fina träningsmöjligheter. 

Ordförande och kontaktperson är Hans Halt 070-6678994.

Folkets hus förening

Här finns en samlingslokal för 120 personer och kök med serveringslokal. Byborna anordnar fester årligen. Olika kulturarrangemang och föreningsaktiviteter genomförs också. Lokalen går att hyra för både privatpersoner och företag.

Styrelsen består av:
Ordförande: Veronika K Haglund 070-2041324
Sekreterare: Madeleine Skogstad
Ledamöter: Martin Skogstad, Carl-Fredrik Haglund och Mats Ekinge

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen förvaltar Hembygdsgården som visas juni till augusti. Här finns 7 byggnader och 1000 museiföremål från bygden. Guidade turer kan anordnas, stora som små sällskap.

Vill du vara med och bidra kostar medlemskap 150 kr/år och sätts in på BG 384-2200. Märk insättningen med namn, år och adress (enkla utskick per post göres par gånger per år, därav behov av adress). 

Styrelsen består delvis av:
Ordförande: Patrik Persson 070-2829689
Sekreterare: Eva Backman
Kassör: Johnny Arvidsson
Guide: Mikael Pettersson

Företag i byn