Jakt 2022

I höst begränsas cykellederna för jakt.
 
Jaktstig
3 september är alla cykelleder avstängda 7.00-15.00
 
Älgjakt
Söder om svarta strecket (Krogsätravägen, vägen till Långflon) är det älgjakt 16-18 september. Man får cykla i området om man smsar till Hans Halt 070-6678994.
 
Norr om svarta strecket är det helt avstängt 18-23 september.
 
Hoppas ni har överseende med detta eftersom vi alla ska kunna samsas i skog och mark.
Älgjakt