Hundfjällsspåret öppet igen

Nu är schaktmassorna på Hundfjällsspåret bortkörda och man kan åka skidor där igen.