Spårinformation!

Den 14 februari spårades elljussåret, Vallsjöspåret och Skogsätraspåret.

Hundfjällsspåret gick inte att spåra hela vägen, då schaktmassor lagts på spåret vid bron över Tandån i samband med vägbygget. Vi har blivit lovade av PEAB att detta ska åtgärdas snarast.