Hundfjällsspåret uppkört!

Idag på förmiddagen, 10/1, kördes Hundfjällsspåret upp. Det är tunt på sina ställen, speciellt längs den nya sträckningen förbi flygfältet.