Årsmöte

Årsmöte Rörbäcksnäs Byalag

Idag kl 19.00 i skolan.
Varmt välkomna!