Uppkörda spår

Under dagen, 10/2, har elljus-, Hundfjälls-, Vallsjö- och Skogsätraspåren kört upp.