Flygplatsen – Press

Klartecken från EU: läs här
J
ubel på norska sidan: läs här
Vi måste våga satsa: läs här
Klimatpåverkan-debatt: läs här