Trafikverket

Trafikverket håller öppet hus för information om ny vägdragning i samband med flygplatsbygget.
Folkets Hus 16/6 kl. 16.00-18.30
Kaffe och tilltugg serveras