SVENNES SOLO-VÅR-SHOW

sven
Folkets Hus Rörbäcksnäs
Onsdag 17/2  kl. 19.00

En 1-mansföreställning i 2 akter med SVENNE RUBIN SOLO
Biljett köper du på ICA Rörbäcksnäs from 25/1.