Älgjakt

Till helgen, 11-13/9, jagar Skogvaktarlaget älg. Eventuellt berörs Vallsjörundans södra delar.