Badpremiär

badprem
Badpremiär (19/5) i Gorrtjärn(Görtjänn) idag. Här ser vi de tuffa vikingarna trotsa elementen och ge sig ut i böljan den blå.