Gränssjukvård

På DT idag kan vi läsa om att Berndt Lisspers kamp mot försäkringskassan i fråga om gränssjukvården har blivit en ministerfråga.

http://www.dt.se/nyheter/malungsalen/1.5840753-okand-granssjukvard