Glöm inte mötet i kväll

Byalaget kallar till möte med alla föreningar!
Torsdag den 2/5 kl. 19.00 i skolan.
– Planering inför Rörbäcksnäsdagen samt kalendarium för kommande aktiviteter
under året.
– Presentation av nya hemsidan samt utbildning i hantering av densamma.
Ta med din dator samt bilder och texter som ska in på föreningens sida.
Vi önskar se så många som möjligt på mötet.
Välkomna!
Byalagets styrelse